logo
Հայ | Eng | Рус
Երեխաները և Աշտարակ Կաթի Կովիկը, Երևան, դեկտեմբեր 2010

Աշտարակ Կաթը անակնկալ է պատրաստել երեխաների համար: Երևանի սուպերմարկետներում երեխաները կարող են նկարվել կովիկների հետ, իսկ լուսանկարները տեսնել ընկերության ինտերնետային կայքում: Նկարները տեսնելու համար պարզապես պետք է հետևել հղմանը:
Հետ